Hrabkov

Územná organizácia DPO SR Prešov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, obec a DHZ Hrabkov dňa 26.augusta 2017 na ihrisku v Hrabkove zorganizovali už XXV. ročník hasičského pohára. Na tomto podujatí sa už tradične stretávajú hasiči okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník, aby si zmerali sily v hasičskom umení. Súťaží sa v troch disciplínach a 8-mich kategóriách. Každé družstvo má dva pokusy, počíta sa lepší čas.

1. Požiarny útok s vodou na sklápacie terče 

Dorastenky: 

1. Hrabovec (BJ) – 26,94 s

2. Roškovany (SB) – 28,86 s

3. Chmiňany (PO) – 32,37 s

 

4. Dukovce (SK) – 45,63 s

5. Kyjov (SL) – 46,77 s

Ženy:

1. Šindliar (PO)  – 21,09 s

2. Raslavice (BJ)  – 23,29 s

3. Kuková (SK) – 24,27 s

 

4. Tichý Potok (SB) – 24,62 s

5. Litmanová (SL) – 28,26 s

 

Ženy nad 30 rokov: 

1. Hrabkov (PO) – 24,60 s 

2. Torysa (SB) – 27,03 s

3. Chmiňany (PO) – 39,25 s

Dorastenci: 

1. Sveržov (BJ) – 16,68 s

2. Hniezdne (SL) – 20,54 s

3. Chmiňany (PO) – 21,73 s

 

4. Dukovce (SK) – 24,58 s

Muži

1. Becherov (BJ) – 15,9 s

2. Pušovce (PO) – 16,06 s

3. Brestov (PO) – 16,35 s

 

4. Tichý Potok – 16,40 s

5. Hrabovec (BJ ) – 17,53 s

6. Havaj (SK) – 18,68 s

7. Hubošovce (SB) – 18,20 s

8. Veľký Lipník (SL) – 18,73 s

8. Radoma (SK) – 18,73 s

9 Nová Ľubovňa (SL) – 18,96 s

 

 

Muži nad 35 rokov: 

1. Hendrichovce (PO) – 19,44 s

2. Hubošovce (BJ) – 21,51 s

3. Hrabkov (PO) – 22,07 s

 

4. Malý Lipník (SL) – 22,45 s

5. Kurov (BJ) – 22,57 s

2. Požiarny útok CTIF

Klub Mladých Hasičov:

1. Široké (PO) – 1023,47 s

2. Cernina (SK) – 1007,37 s

3. Kľušov (BJ) – 1001,65 s

 

4. Jarabina (SL) – 998,26 s

5. Sedlice (PO) – 993,95 s

6. Hniezdne (SL) – 993,08 s

7. Torysa (SB) – 988,41 s

8., Miľpoš (SB) – 977,8 s

 

3. Požiarny útok na 3 B-hadice

OR Hazz: 

1. Prešov – 20,82 s

2. Bardejov – 23,22 s

3. Stará Ľubovňa – 23,72 s

 

4. Svidník – 25,67 s

Celkový víťaz XXV. ročníka je okres Prešov so ziskom 52 bodov. Ďalšie poradie:

2. Bardejov 40 bodov
3. Sabinov 33 bodov
4. Stará Ľubovňa 25 bodov a
5. Svidník 23 bodov.

Predseda Územnej organizácie Ing. Marek Angelovič na záver odovzdal štafetový kolík ako symbol konania XXVI. ročníka do okresu Bardejov – obec Sveržov, bydliska prezidenta DPO SR Pavla Celucha.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, rozhodcom, súťažiacim aj divákom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto krásneho a náročného podujatia.

Foto: https://www.zonerama.com/FotoPeterC/Album/3626154