UPDATE: Časový harmonogram súťaží v roku 2022

Všetky súťaže nájdete aj v kalendári ÚzO DPO SR Prešov. Pokúkame Vám možnosť importovať náš kalendár súťaží do Vášho telefónu. V prípade záujmu píšte na info@uzodpopresov.sk.

 

 

I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE

29. máj 2022 o 11:00 hod. – Žipov (futbalové ihrisko)

Zúčastnia sa DHZ z okrsku:
Rokycany, Sedlice
Chminianska Nová Ves, Fričovce, Víťaz

19. jún 2022 o 11:00 hod. – Tulčík (futbalové ihrisko)

Zúčastnia sa DHZ z okrsku:
Fintice, Terňa, Prešov, Lipníky
Mirkovce, Lemešany, Kokošovce

 

II. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV 

26. júna 2022 – Lipovce – prihlásené HD (prihláška TU)

 

III. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ HASIČSKÉHO DORASTU

26. jún 2022 o 10:00 hod. – Lipovce (futbalové ihrisko)

Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia – prihlásené HD dorastencov a dorasteniek

Súťažiť sa bude v disciplínach: PÚ s vodou – 2 pokusy

 

IV. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DHZ

26. jún 2022 o 10:00 hod. – Lipovce (futbalové ihrisko)

Územnej súťaže DHZ sa zúčastnia – víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalších: najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.

 

V. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV

10. jún 2022 – Územné kolo hry Plameň Ľubotice

  . november 2022 – Halová súťaž – 17. roč. – O putovný pohár primátorky mesta Prešov (Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, PO)

 

VI. TORYSKÝ POHÁR

6. ročník – 11. 9. 2022 Lipovce

 

VII. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA

UPDATE:

1, Pridaná pohárová súťaž:

O pohár starostu obce Trnkov, 25.06.2022
kontakt: Anton Onofrej – 0918 186 826

 

2, Zmena dátumu pohárovej súťaže:

O pohár hasičských tovarišov SOŠ Technická Prešov na 28.06.2022.

 

3, Zmena dátumu pohárovej súťaže:

O pohár starostu obce Župčany (21. ročník) na 23.07.2022

 

4, Zmena dátumu pohárovej súťaže:

O pohár DHZ (9. ročník) Hendrichovce na 07.08.2022

 

5, Zmena dátumu halovej súťaže:

O putovný pohár primátorky mesta Prešov (Plameň, 17. ročník) sa v plánovanom termíne neuskutoční. O náhradnom termíne vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.