Pohárová súťaž Hendrichovce

Súťaž sa konala 11. augusta na ihrisku v obci Hendrichovce. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ na sklápacie terče. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa lepší dosiahnutý čas.

Výsledky:

Ženy:
1. Hrabkov – 22,96 s
2. Široké – 23,96 s
3. Kojatice – 27,21 s

4. Fričovce – 33,56 s
5. Ražňany – 37,38 s

Muži:
1. Bertotovce A – 17,27 s
2. Bertotovce B – 17,58 s
3. Lipovce A – 17,62 s

4. Hendrichovce B – 17,73 s
5. Chrastné – 18,84 s
6. Hendrichovce A – 18,89 s
7. Chminianska Nová Ves – 19,34 s
8. Pečovská Nová Ves – 19,93 s
9. Herľany – 20,59 s
10. Široké – 21,89 s
11. Víťaz A – 22,08 s
12. Fričovce – 23,14 s
13. Lipovce B – 23,51 s
14. Križovany – 25,47 s
15. Veľký Šariš – 26,11 s
16. Kokošovce – 28,19 s

Muži nad 35 rokov:
1. Hendrichovce – 20,00 s
2. Víťaz – 26,03 s
3. Tročany – 27,96 s