Pohárová súťaž Fričovce

Dňa 30. júna sa vo Fričovciach konal druhý ročník O pohár Pavla Tkáča. Družstvá mali dva pokusy v požiarnom útoku na sklápacie terče. Počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky:

Ženy:
1. Hrabkov – 20,46 s
2. Široké – 23,84 s
3. Fričovce – 76,31 s

Muži:
1. Gelnica – 18,53 s
2. Žipov – 18,91 s
3. Víťaz – 19,81 s

4. Hendrichovce – 19,11 s
5. Križovany, Široké – 21,81 s
6. Fričovce – 22,39 s
7. Lipovce – 22,58 s