Toryský pohár

Dňa 22.9.2018 sa v obci Hendrichovce konal už 4. Ročník Toryského pohára, ktorého sa zúčastňujú DHZ okresov Sabinov a Prešov. Každé družstvo malo dva pousy PÚ, počítal sa lepší dosiahnutý čas.

Výsledky:

Ženy: 

1. Chmin. Nová Ves – 23,58 s

2. Kojatice – 23,82 s

3. Široké – 24,36 s

 

4. Orkucany – 30,83 s

5. Pečovská Nová Ves – 32,61 s

6. Nemcovce – 37,03 s

7. Torysa – 61,87 s

Muži : 

1. Pušovce – 17,68 s

2. Kojatice – 18,44 s

3. Chmin. Nová Ves – 19,02 s

 

4. Hendrichovce – 19,41 s

5. Ražňany – 19,75 s

6. Pečovská Nová Ves – 19,84 s 

7. Šarišské Sokolovce – 21,88 s

8. Torysa – 23,68 s 

9. Široké – 26,20 s

10. Kamenica – 52,73 s