Železný hasič Prešov 2018

Dňa 29. augusta 2018 sa v Prešove na sídlisku III. v priestoroch dopravného ihriska konal už druhý ročník súťaže Železný hasič. Toto podujatie organizuje DHZ Prešov v spolupráci s mestským úradom. Súťažiacim výnimočne prialo aj počasie, keď v doterajšej histórii súťaže prvý krát nepršalo. Pretekárom usporiadatelia pripravili pomerne náročnú trať, na ktorej bolo plnené 7 úloh, ktoré preverili sily každého, kto sa podujal túto trať absolvovať. Podujatie otvorila primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová. Vo svojom vystúpení vyjadrila uspokojenie s prácou dobrovoľných hasičov mesta, ktorí sú ochotní pomáhať pri záchrane majetku obyvateľov mesta. Ocenila aj prácu s mládežou a aktivity dobrovoľných hasičov pri propagácii požiarnej ochrany a ich nasadenie pri rúznych spoločenských akciách v meste a blízkom okolí. Súťaže sa zúčastnilo celkom 51 súťažiacich, z toho 13 žien, 3 hasičov z povolania ,34 dobrovoľníkov a jeden mladý hasič.

Výsledky zo železného hasiča:

Ženy:

1. Jana Bednariková – 3,17 min.

2. Daniela Pitoňáková – 3,21 min.

3. Marianna Palugová – 3,31 min.

 

4. Dominika Szemanová – 3,42 min.

5. Patrícia Jusková – 3,55 min.

6. Sofia Michňáková – 4,03 min.

7. Pavlína Haboráková – 4,09 min.

8. Radka Gaľanová – 4,10 min.

9. Katarína Balogová – 4,15 min.

10. Natália Zapachova – 4,21 min.

11. Barbora Kuchtova – 4,32 min.

12. Michaela Vaculiková – 4,43 min.

13. Anna Šipošova Dudrova – 5,31 min.

 

 

 

 

Hasiči z povolania:

1. Matúš Bali Hudák – 3,34 min.

2. František Ridzoň – 3,58 min.

3. Jakub Mikuláš – 8,21 min.

Muži:

1. Lukáš Fridman – 2,52 min.

2. Kristián Škovran – 3,17 min.

3. Tomáš Fridman – 3,18 min.

 

4. František Ridzoň – 3,23 min.

5. Maroš Bošeľa – 3,28 min.

6. Peter Kľoc – 3,30 min.

7. Gregor Ilošvaj – 3,41 min.

8. Jakub Šejna – 3,46 min.

9. Juraj Štefánik – 3,51 min.

10. Tomáš Grečko – 3,53 min.

12. Martin Grečko – 4,06 min.

13. Marián Pitoňak – 4,13 min.

14. Patrik Zavacký – 4,14 min.

15. Miroslav Kočiščák – 4,22 min.

16. Patrik Marcin – 4,22 min.

17. Marek Mikovič – 4,24 min.

18. Richard Mojzeš – 4,36 min.

19. Stanislav Imrich – 4,49 min.

20. Miroslav Kunc – 4,57 min.

21. Michael Jurek – 5,03 min.

22. Ondrej Koločík – 5,12 min.

23. Marek Kuchta – 5,13 min.

24. Šimon Hudák – 5,14 min.

25. Jakub Slivinský – 5,20 min.

26. Dávid Kočan – 5,28 min.

27. Patrik Kočiščák – 5,51 min.

28. Štefan Džačovsky – 6,07 min.

29. Kristián Uličný – 6,20 min.

30. Ján Kostelník – 6,37 min.

31. Dominik Vadina – 6,44 min.

32. Michal Polaček – 7,02 min.

33. Filip Smrek – 7,52 min.

34. Dominik Dražinský – 8,15 min.

35. Martin Šipoš, Jan Barnoky a Martin Bilský – NP

Víťazi získali hodnotné ceny. Ďakujeme sponzorom, usporiadateľom a všetkým ktorí prispeli k úspešnému vykonania tohto krásneho a náročného podujatia. Veríme, že bude mať ešte veľa budúcich ročníkov.

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_2018