Územné kolo hry Plameň Radatice

Dňa 8. júna sa v obci Radatice konalo územné kolo hry Plameň. Súťaže sa zúčastnili 4 KMH dievčat a 9 KMH chlapcov. Súťažilo sa v štafete a požiarnom útoku podľa pravidiel CTIF. Výsledný čas bol súčtom časov obidvoch pokusov s trestnými bodmi a bodmi za vek.

Dosiahnuté výsledky:

 Dievčatá

1. Chminianska Nová Ves – 1016,13 s

2. Sedlice – 995,10 s

3. Hrabkov – 950,40 s

 

4. Radatice – 944,55 s

Chlapci

1. Chminianska Nová Ves – 1012,66 s

2. Radatice – 106,71 s

3. Víťaz – 103,13 s

 

4. Sedlice – 978,93 s

5. Prešov – 957,00 s

6. Ľubotice – 947,16 s

7. Kokošovce – 901,40 s

8. Terňa – 852,20 s

9. Ovčie I – 913,94 s

 

Počas podujatia bol aj prebor jednotlivca. Výsledky sú v prílohe s fotografiami. Pokusy bez časov neboli ukončené z dôvodu nepriaznivého počasia. Najmladšia hasička Veronika Jurková 8r., najmladší chlapec Timotej Tomaščín, obidvaja z Radatíc. Ceny pre najmladších zabezpečil a odovzdal predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič. Najlepší vedúci KMH Július Pošivák ZŠ Chminianska Nová Ves. Veľká vďaka parí aj Mgr. Gabriele Viazankovej, starostke obce a členom DHZ, ktorí svojou prácou a prítomnosťou prispeli k úspešnému priebehu tohto pekného podujatia pre našich najmladších nástupcov udržiavania hasičských tradícii. Mrzí nás iba neustály pokles zapájajúcich sa krúžkov do tejto hry.

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2018