Vyhodnotenie územného kola súťaže detí v literárnom prejave za šk. rok 2022/2023

Do územného kola súťaže detí v literárnom prejave za šk. rok 2022/2023 sa zúčastnili spolu 2 školy.

Spolu bolo doručené 3 práce a to: 2 práce v kategórii A-1 (žiaci 3.-4. ročníka ZŠ) a jedna práca v kategórii A-3  (žiaci 8.-9. ročníka ZŠ).