Zapojte sa do iniciatívy Upracme Slovensko

Článok v mene občianskeho združenia Upracme Slovensko, ktoré Vás srdečne pozýva zapojiť sa do nadchádzajúceho národného čistenia krajiny pod názvom Upracme Slovensko – Jarné upratovanie 2023.

Je venované upratovaniu voľne pohodených odpadkov a čiernych skládok. Tematika tohto ročníka je zameraná na ignoranciu ľudí smerom k problematike s odpadkami. Často ľudia schválne odvracajú zrak od znečisteného miesta, a preto by sme chceli, aby si ho ľudia začali viac všímať. Aby si viac vážili našu prírodu a starali sa o ňu. Z toho dôvodu pozývame sa zapojiť aj vás, dobrovoľné hasičské zbory, ktoré taktiež svojou činnosťou prispievajú k ochrane prostredia.

Národné upratovanie bude prebiehať celý mesiac od začiatku jari až do Dňa Zeme 20.3. – 22.4, pričom zapojiť sa možete v akýkoľvek vami vybraný deň (aj mimo tohoto obdobia). Môžete vyčistiť okolie vašej či zbrojnice, či pomôcť vašej obci zlepšiť situáciu na verejných priestranstvách.

Ak sa rozhodnete zúčastniť, prosíme Vás o zaregistrovanie sa cez formulár.

Po vytvorení profilu zaregistrujte svoje upratovanie.

Ak nemáte dostatok pomôcok (vriec, rukavíc), neváhajte nás o ne požiadať. Žiada sa o ne po zaregistrovaní upratovania vo vašom profile na našom webe aspoň 11 dní pred samotným upratovaním, inak vám systém nedovolí vytvoriť žiadosť. Návod je TU.

Ďalšie informácie a návody nájdete v sekcii Wiki -ako zorganizovať upratovanie, ako pracovať s propagačnými materiálmi.

Tu môžete vidieť aktuálny zoznam upratovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky na číslo +420728060023.

Tešíme sa spoluprácu.

Veronika Repiská