Svätá omša za hasičov s účasťou hasičov

Rímskokatolícka farnosť Obišovce, ÚzO DPO SR Prešov a ÚzO DPO SR Košice-okolie Vás pozýva na ďakovnú sv. omšu za hasičov, ich prácu a obetavosť, pri príležitosti 100. rokov vzniku ZHJ na Slovensku. Hlavným celebrantom sv. omše bude biskupský vikár OS a OZ SR MV SR plk. PaedDr. Jozef Paluba. Svätá omša sa uskutoční v nedeľu 18. decembra 2022 so začiatkom o 10:30 hod. Pri sv. omši budú požehnané a slávnostne pripínané stuhy k čestným zástavám DHZ.

Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré majú objednané stuhy a chcú ich na tejto sv. omši požehnávať, tak ako aj svoje vlajky, sa nahlásia na ÚzO DPO SR Prešov do 16.12.2022.