Protipožiarne hliadky na futbalové zápasy

Vážené dobrovoľné hasičské zbory,

ponúka sa Vám možnosť podieľať sa na zabezpečení protipožiarnej hliadky počas futbalových zápasov Tatrana Prešov v obci Ličartovce.

Futbalové zápasy budú každý druhý týždeň so začiatkom od 30.07.2022 – celkovo cca 8 zápasov v čase (približne) od 17:00 do 21:00 hod.

Požiadavka na protipožiarnu hliadku:

1, Iveco Daily min. 1+3

2, min. 4 HP (práškové)

3,členovia DHZO musia byť vystrojený v zásahovej výstroji (NIE UBO ani Bossman).

Kto je ochotný sa podieľať na PPH, nech sa nahlási u p. Ing. Mareka Angeloviča. Následne budú dohodnuté termíny, ktoré zabezpečia prihlásené HJ.

FOTO: pxhere.com