Pozvánka na oslavy 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty

V prípade záujmu účasti sa oslávach je potrebné nahlásiť sa tajomníčke ÚzO DPO SR Prešov. Taktiež je potrebné poskytnúť informáciu, či sa zúčastnite s vlajkou alebo bez.