Obvodová súťaž Žipov – štartovka

Obvodová súťaž dobrovoľných hasičských zborov sa uskutoční 29.05.2022 v súlade s platným súťažným poriadkom DPO SR, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2022.

Súťaž sa uskutoční v obci Žipov (futbalové ihrisko) o 11:00 hod. pre okrsky Rokycany, Sedlice, Chminianska Nová Ves, Fričovce, Víťaz.

Prihlásiť sa na štartovku môžete na tomto odkaze:

https://hasici.live/Registration/obvodova_sutaz_2022