Výstup k soche sv. Floriána

V nedeľu, 15. mája 2022 sme v absolvovali pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, výstup na vrch Stráž za obcou Fintice k soche sv. Floriána.

Stretli sme sa v kameňolome č. 2, kde nás prišla pozdraviť a povzbudiť starostka obce Fintice, pani Mgr. Terézia Gmitrová. Dodať nám elán a povzbudiť nás prišiel aj pán Pavol Jakubčo zo Záhradného, úplne najstarší z prítomných hasičov.

Samotného výstupu sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z obcí Fintice, Demjata, Veľký Slivník, Terňa, Sedlice, Lemešany, tajomníčka ÚzO DPO SR Prešov v zastúpení DHZ Prešov, Záhradné a Okružná.

Výstup bol nenáročný v trvaní cca 40 min. Zúčastnili sa aj menšie či väčšie deti. Najstarší zúčastnení hasiči boli z DHZ Okružná a DHZ Fintice, najmladšia z DHZ Lemešany. Na vrchu Stráž sme sv. Floriána požiadali o ochranu a pomoc pri výjazdoch.

Autor: DHZ Fintice

Po zostupe dole, sme ako správny hasiči založili oheň a pri spoločnej opekačke strávili pekný zvyšok dňa.

Autor: DHZ Fintice

Ďakujeme domácim hasičom z DHZ Fintice za fotodokumentáciu.