Štúdium MBA, MPA a LLM na inštitúte forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií by rád ponúkol všetkým členom zboru dobrovoľných hasičov možnosť vzdelávania a zvýšiť odborné znalostí prostredníctvom štúdia na ich inštitúte.

IFBŠ je zameraný na poskytovanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti, práva a manažmentu a je inštitúciou prvej voľby pre odborné vzdelávanie pre zložky Integrovaného záchranného systému a Ministerstvo vnútra.

Najštudovanejšími a najzaujímavejšími programami pre členov hasičských zborov sú programy MBA Krízový management a MBA Bezpečnostný management.

V súčasnej dobe sa kompletné štúdium uskutočňuje online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vyťaženejším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času.

Radi by sme touto cestou všetkým členom zboru dobrovoľných hasičov poskytli 15% zľavu na všetky študijné programy na našom inštitúte. 

Cena kompletného štúdia MBA po 15% zľave je 1190 € vrátane DPH. Cena štúdia LLM je po zľave 1190 € vrátane DPH a cena štúdia MPA je tiež 1190 € vrátane DPH. 

Ak by ste potrebovali poradiť, kontaktuje pána Ing. Mareka Fischera (študijné oddelenie), tel.: +420 607 907 819

 

FOTO: pxhere.com