Ponuka k 100. výročiu založenia ZHJ na Slovensku

K blížiacemu sa 100. výročiu založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku pripravuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR nasledovné produkty:

1, Medaila k 100. výročiu založenia ZHJ na Slovensku – cena: 10.- €/kus

2, Pamätná stuha k Čestnej zástave DPO SR alebo historickej zástave DHZ k 100. výročiu založenia ZHJ na Slovensku – cena 33.- €/kus

3, Publikácia: 100 rokov ZHJ na Slovensku a DPO SR – predpokladaná cena cca 20.- €/ks

Uvedené produkty sú vhodné aj pre zahraničné dobrovoľné hasičské zbory, s ktorými majú DHZ na Slovensku družobné styky, zberateľov, ale aj iných záujemcov.

Ak máte záujem o niektoré z týchto produktov, prosím Vás nahláste to do 20.09.2021 na túto e-mailovú adresu – dpoovpo@hotmail.com pani Márii Humeňanskej.

Návrh medaily: