Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Prešov a Sabinov, nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo dňa 21.06.2021.

 

foto: pxhere.com