Ocenenie za aktívnu prácu v boji s COVID19

Dňa 10.09.2020 sa uskutočnilo zasadnutie výboru Krajskej organizácie DPO SR Prešov, na ktorej boli predsedom KO DPO SR Prešov p. Mariánom Rušinom ocenené všetky ÚzO DPO SR patriace do kraja Prešov za aktivity vyvíjane počas pandémie COVID-19.