Zoznam zásahovej jednotky DHZO

Vážení velitelia/hasiči,

na základe dohody členmi výboru ÚzO DPO SR Prešov Vám dávame do pozornosti tlačivo na vypísanie menného zoznamu členov zásahovej jednotky (DHZO) Vašej obce a následné zaslanie tlačiva na e-mail ÚzO DPO Prešov. Tlačivo je potrebné zaslať najneskôr do 31.03.2021.

Tlačivo je potrebné každoročne aktualizovať najneskôr do 15. januára príslušného roka.