Ocenenie ministra vnútra

Vážení členovia DHZ/DHZO,

Pán minister vnútra SR Roman Mikulec sa rozhodol oceniť členov DHZ/DHZO aspoň malým darom pripomínajúcim neúprosný boj v prvej vlne pandémie COVID-19. Pri tejto príležitosti bolo na ÚzO DPO SR Prešov zaslaných niekoľko odznakov pre konkrétnych členov DHZ, ktoré sa priamo podieľali na zvládaní tejto pandémie a to výpomocou v karanténnom stredisku v Bardejovských kúpeľoch. Tieto ocenenia jednotlivým členom budú odovzdané osobne pri najbližšej príležitosti pokiaľ to pandemická situácia dovolí.

Prinášame Vám touto cestou príhovor p. ministra k tomuto oceneniu, ktoré je adresované všetkým členom DHZ/DHZO, ktorí sa podieľali a podieľajú aj v týchto časoch na zvládaní pandémie.


Morálne oceňovanie za boj proti COVID-19 v prvej vlne

Vážení kolegovia,

práve Vy ste výrazné prispeli k boju s vírusom, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu. Aj keď v mnohom si Vašu práce v prvej línii nedokážeme ani len predstaviť, s určitosťou vieme, že to nebolo jednoduché. A preto sa vedenie ministerstva vnútra rozhodlo oceniť Vašu snahu a nasadenie aj takýmto spôsobom.


Podľa údajov, ktoré máme je Vás viac ako 20 tisíc. Rád by som Vám osobne potriasol rukou, no v súčasnej dobe to nie je možné. Záleží nám však na tom, aby existovala aj takáto spomienka, ktorá Vám aj o niekoľko rokov pripomenie, čím sme si prešli a čo všetko sme zvládli.


Odznak, ktorí dostávate, je našou snahou a vyzdvihnutím Vašej práce. Môžete ho nosiť na uniforme. Nech je pripomienkou v pozitívnom zmysle, ale aj zdvihnutý prstom pre ďalšie generácie. Možno o pár desaťročí Vaši vnuci a vnučky budú na tento odznak v ich rodine právom hrdí.


ĎAKUJEME VÁM.


                                               S úctou a vďakou minister vnútra Roman Mikulec