Neodovzdané hlásenia 2020

Vážení funkcionári DHZ,

každoročne Vás žiadame o vyplnenie tlačív štatistických výkazov Vašich jednotiek DHZO, ktoré sa zadávajú do systému DPO SR – Canet a zároveň Vás žiadame aj o pravidelné ročné hlásenie o Vašom DHZ. Tieto hlásenia je potrebné zasielať vždy do 20. januára príslušného roka, nakoľko materiál spracováva tajomníčka ÚzO DPO SR Prešov pre potreby Sekretariátu DPO SR, aktualizácie systému Canet, MV SR a HaZZ SR.

Každoročne sa však stretávame s tým, že niektorí funkcionári si túto úlohu nesplnia a výkazy neodovzdajú.

Za rok 2020 ku dňu 04.02.2021 na ÚzO DPO SR Prešov neevidujeme výkazy za nasledovné DHZ:

 
Župčany
Trnkov
Šarišská Poruba
Chmeľov
Chmeľovec
Čelovce
Malý Slivník
Kokošovce
Dulová Ves
Zlatá Baňa
Bretejovce
Bzenov
Kvačany
Klenov
Suchá Dolina
Chminianská Nová Ves
Kojatice
Ondrašovce
Hrabkov
Chminianské Jakubovany
Chmiňany
Fričovce
Mirkovce
Lúčina
Žehňa
 
Ing. Marek Angelovič – predseda ÚzO DPO SR Prešov
Mária Humeňanská – tajomník ÚzO DPO SR Prešov

Foto: pxhere.com