Kategorizácia DHZO na rok 2021

Na základe oznámení z Krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru DPO SR zverejňuje kategorizáciu dobrovoľných hasičských zborov obcí na rok 2021 v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Kategorizácia DHZO na rok 2021

ZDROJ: DPO SR