Pozvánka Krajského múzea v Prešove

Vážení priatelia,

zreinštalovaná a rozšírená panelová časť expozície Z dejín hasičstva na Slovensku dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen textovo a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Prezentuje prierez histórie hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej ochrany pred požiarmi až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva. Ťažiskovým celkom expozície sú dobrovoľné  hasičské zbory, ktorých začiatky sú úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia. Expozícia obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície. Prezentuje ju aj informačný roll up a fotostena s možnosťou fotografovania návštevníkov.

„Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“.

Voľný vstup do expozície do 31.01.2021  

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86

  Foto: Krajské múzeum v Prešove