Poďakovanie dobrovoľným hasičom

Kolegovia dobrovoľní hasiči!


Nielen Slovenská republika, ale celý svet je v tomto období vystavený pandémii novým
koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID – 19. Ani v tomto náročnom období sa však
život dobrovoľných hasičov nezastavil.

Presvedčili sme sa o tom v ostatnom období, keď dlhotrvajúci dážď naprieč celým
Slovenskom spôsobil na mnohých miestach od východnej časti až po západ Slovenska rozsiahle
záplavy. A práve dobrovoľní hasiči boli jednou zo zložiek, ktoré poskytli svoju rýchlu pomoc
obciam a občanom postihnutým týmito záplavami.

Bez ohľadu na dennú či nočnú hodinu ste opustili svoje rodiny a pohodlie svojich
domovov, aby ste bez nároku na finančnú odmenu poskytli pomoc tým, ktorí ju najviac
potrebovali, aby ste chránili životy a zdravie svojich blížnych a ich majetok. Svojím konaním, či
už to bolo vo Vašej vlastnej obci alebo ste pomáhali iným obciach, ste do bodky naplnili prvý
bod Hasičského desatora, ktoré hovorí: „Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk,
ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí“.

Dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou z úprimného srdca poďakovali za vykonanú
prácu. Preukázali ste obrovskú spolupatričnosť a empatiu s postihnutými ľuďmi a boli ste
príkladom novým generáciám. I z tohto dôvodu sa stávate pre mnohých vzorom statočnosti
a lásky k svojmu blížnemu. Ešte raz nám dovoľte z celého srdca vysloviť všetkým veľké
a obrovské ĎAKUJEME.

Pavol Ceľuch 
prezident DPO SR

Vendelín Horváth
generálny sekretár DPO SR

FOTO: pxhere.com