Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove zasiela Preventívno-metodický materiál – Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období, v ktorom upozorňuje na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období. 

Dokument si môžete prezrieť TU.


FOTO: pxhere.com