Oznam

Súťaž “O putovný pohár ÚzO DPO SR – 12. ročník” (súťaž s PS – 8), ktorá mala byť dňa 04.08.2019 vo Finticiach sa z dôvodu nízkeho prihlásenia DHZ ruší.

ÚzO DPO SR  Mária Humeňanská – 0918 790 369