Pohárová súťaž Široké 2019

Dňa 23. júna sa konala súťaž O pohár Emila Fottu. Každé družstvo malo dva pokusy požiarneho útoku na sklápacie terče. Počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky: 

Ženy:
1. Hrabkov – 24,13 s
2. Široké – 26,35 s
3. Šindliar – 32,80 s

4. Spišské Podhradie – 43,33 s
5. Chminianska Nová Ves – NP

Muži:
1. Gelnica – 17,85 s
2. Chminianska Nová Ves II – 18,24 s
3. Široké II – 18,82 s

4. Ovčie – 18,91 s
5. Široké I – 19,59 s
6. Chminianska Nová Ves I – 20,46 s
7. Víťaz I – 20,66 s
8. Ondrašovce – 22,02 s
9. Križovany – 22,96 s
10. Víťaz II – 25,19 s
11. Lipovce II – 25,47 s
12. Hrabkov – 25,57 s
13. Hendrichovce a Lipovce – NP

 

zdroj foto: DHZ Široké