Pohárová súťaž Ľubotice 2019

Dňa 22. júna 2019 sa na ihrisku v Ľuboticiach konala súťaž o pohár starostu obce. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Hodnotil sa útok žien a mužov do a nad 1500 cm3.

Dosiahnuté výsledky:

Ženy:
1. Veľký Slivník – 26,95 s
2. Kapušany – 30,49 s
3. Šariš. Sokolovce – 33,23 s

Muži do 1500 cm3:
1. Lažany pri Topli – 18,24 s
2. Ľubotice A – 19,78 s
3. Šariš. Sokolovce – 19,78 s

4. Lipníky – 21,15 s
5. Vyšná Šebastová – 23,15 s
6. Ľubotice B – 25,05 s
7. Tuhriná – 32,56 s
8. Žipov – NP

Muži nad 1500 cm3:
1. Plavnice – 16,50 s
2. Žipov – 16,88 s
3. Veľký Slivník – 17,33 s

4. Bystré – 17,87 s
5. Župčany – 18,70 s
6. Kapušany – 20,17 s
7. Vyšná Šebastová – 20,67 s