Územná súťaž mužov na 35 a žien nad 30 rokov

Dňa 8. júla 2018 sa v obci Sedlice konala súťaž tých starších hasičov a hasičiek okresu Prešov. Títo skúsení členovia DHZ, ktorí majú za sebou už nejednu akciu dobrovoľných hasičov aj v tento deň ukázali, že ešte stále sú schopní ovládať hasičskú techniku a tak chrániť majetok svoj a svojich blížnych. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa ten lepší.

Dosiahnuté umiestnenie: 

Ženy 

1. Fričovce – 25,28 s

2. Sedlice – 27,18 s

Muži:

1. Hendrichovce – 19,15 s

2. Bajerov – 20,21 s

3. Gregorovce – 20,87 s

 

4. Hrabkov – 21,14 s

5. Sedlice – 21,34 s

6. Veľký Slivník – 22,27 s

7. Pušovce – 22,66 s

8. Záhradné – 23,03 s

9. Župčany – 23,51 s

10. Chmiňany – 28,83 s

11. Fričovce – 39,30 s

12. Bretejovce a Štefanovce – NP

Je už tradíciou, že na tejto súťaži sa hodnotia aj iné kategórie :
– Najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá Fričovce

– Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek Gregorovce 145 kg

– Najstaršia súťažiaca Marcela Dubecká Sedlice

– Najstarší súťažiaci Jozef Andraščík Fričovce 74 rokov

 

Veľkou poctou pre súťažiacich a divákov bola návšteva prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, ktorý si našiel čas a prišiel medzi nás. Vyjadril svoju radosť z toho, že sa usporiadavajú aj takéto podujatia a že tí starší hasiči a hasičky sú stále aktívni.
Domáci usporiadatelia pripravili skutočne výborné podujatie, na ktorom sa všetci cítili príjemne, za čo predseda územného výboru Ing. Marek Anelovič odovzdal obci a DHZ Sedlice Ďakovný list. Nezabudol ani na Boženu Ruttkayovú, ktorej za sústavnú pomoc pri súťažiach poďakoval a odovzdal sladkú pozornosť.

 

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_2018_OK_n ad_35