Memoriál Pavla Tkáča Fričovce 2018

OcÚ Fričovce, členovia DHZ a rodina usporiadali v deň nedožitých 85. narodenín držiteľa titulu Zaslúžilý člen DPO SR, vrchného inšpektora Pavla Tkáča, nultý ročník hasičskej súťaže pre DHZ. Súťaž sa konala 24.júna 2018 na ihrisku vo Fričovciach. Pred začiatkom podujatia delegácia hasičov položila na znak úcty kyticu na hrob menovaného na miestnom cintoríne. Aj keď počasie tomuto podujatiu moc neprialo, družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku. Počítal sa lepší dosiahnutý čas. Ceny pre víťazov zakúpila obec, putovný pohár pre tento rok najstaršie hasičské družstvo venovala rodina.

Dosiahnuté výsledky:

Ženy

1. Svinia – 20,70 s

2. Chmin. Nová Ves – 21,22 s

3. Hrabkov – 29,29 s

 

4. Široké – 31,76 s

5. Fričovce – NP

Muži

1. Kojatice – 17,12 s

2. Žipov – 18,31 s

3. Lipovce – 19,19 s

 

4. Hendrichovce  A – 19,44 s

5. Široké – 20,56 s

6. Abranovce – 21,04 s

7. Fričovce  A – 22,42 s

8. Bertotovce – 22,58 s

9. Križovany – 23,59 s

10. Hendrichovce  B – 23,71 s

11. Ľubotice – 24,31 s

12. Štefanovce – 38,18 s

13. Fričovce  B – NP

Najstaršie družstvo: DHZ muži Fričovce. Putovný pohár po dohode rodiny s organizátormi súťaže bude udeľovaný každý rok inej kategórii.

 

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Memorial_Pavla_Tkaca_Fricovce_2018