Obvodová súťaž DHZ Križovany

Dňa 27.mája 2018 sa v obci Križovany konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Fričovce, Chminianska Nová Ves a Víťaz. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli prihlásiť na prebor jednotlivca. Najlepším DHZ jednotlivých okrskov v súťaži aktivity za rok 2017 bola odovzdaná Pamätná plaketa.

Dosiahnuté výsledky:

Okrsok Fričovce

Ženy:

1. Fričovce – 140,44 s

 

 

Muži:

1. Hendrichovce – 100,72 s

2. Lipovce – 102,78 s

3. Široké – 105,22 s

 

4. Štefanovce – 138,91 s

Okrsok Chminianska Nová Ves

Ženy:

1. Chmin. Nová Ves – 111,64 s

2. Svinia – NP+93,65 s

 

Muži:

1. Lažany – 97,95 s

2. Ondrašovce – 104,80 s

3. Chmin. Nová Ves – 114,46 s

 

4. Kojatice – NP+84,34 s

 

Okrsok Víťaz

Ženy:

1. Chmiňany – 118,48 s

 

 

Muži:

1. Chmiňany – 96,69 s

2. Ovčie – 110,91 s

3. Križovany – 113,91 s

 

4. Hrabkov  – 118,82 s

5. Víťaz – NP+86,78 s

 

Mimo súťaž :

Gregorovce – 111,10 s
Župčany – 108,69 s
Veľký Slivník – NP+86,20

 

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krizovany_2018